Artikel Pondok

Jum’at, 22 Desember 2023

Hukum Menghadiri perayaan Orang Kafir dalam 4 Madzhab

  1. Madzhab Al-Hanafiyah

Al-Imam Abu Hafs Al-kabir Al-Hanafiy rohimahullah berkata :

لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله

“Seandainya seorang hamba telah beribadah selama 50 tahun kemudian tiba hari raya Nairuz lalu dia memberi hadiah pada sebagian musyrikin dengan maksud ikut memuliakan hari tsb maka dia telah Kafir dan amalannya selama 50 tahun ikut hangus”
[Kitab Al-Bahru Ar-roqo’iq syarh kanzid Daqo’iq 2/555. karya Imam Zainudin An-Najim Al-Hanafiy]

  1. Madzhab Al-Malikiyah

Al-Imam Ibnul Qosim Al-Malikiy berkata :

لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم

“Tidak halal bagi orang islam menjual sesuatu kepada kaum nasroniy untuk kebutuhan hariraya mereka, baik itu daging, lauk pauk, pakaian, dan mereka tidak boleh dipinjamkan kendaraan, atau memberi sesuatu untuk membantu agama mereka”
[Kitab Al-Madkhol 2/46-48 karya Ibnul Haj Al-Malikiy]

  1. Madzhab Asy-Syafi’iyah

*Al-Imam Ad-Damiriy Asy-Syafi’iy berkata :
يعزر من وافق الكفار في أعيادهم

“Diberi hukuman siapa saja dari orang islam yang ikut serta pada hari raya orang kafir”
[Kitab : An-Najmul Wihaj fiy syarhil minhaj 9/244]

Dan pendapat yang sama dikemukakan oleh Al-Imam Al-Khotib Asy-syarbiniy di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj Ila ma’rifati ma’aniy Alfazhil Minhaj 4/191

*Al-Imam Ibnul Hajar Al Haitami Asy-Syafi’iy berkata :

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم }

“Dan diantara sejelek-jeleknya Bid’ah adalah orang islam yang ikut serta dgn Nasroniy pada hari raya mereka, dengan cara Meniru, makan makanan mereka, memberi hadiah atau menerima hadiah dari mereka pada perayaan tsb, dan kebanyak manusia yang melakukan demikian adalah penduduk mesir. Padahal Nabi telah bersabda : siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari kaum itu.

[Kitan Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro 4/238]

  1. Madzhab Al-Hanbaliy

Berkata Al-Imam Al-Buhutiy Al-hanbaliy

ويحرم شهود عيد اليهود و النصارى وغيرهم من الكفار وبيعه لهم فيه

“Dan Haram hukumnya menyaksikan perayaan kaum Yahudi dan Nasrani dan orang kufar selain mereka, begitupun harom menjual sesuatu pada mereka dihari tsb”

[Kitab : Kasyful Qina’ An Matnil Iqnaa’ 3/131]

Artikel MBS :
Syarif_Abul_Hafizh

Related Posts

Bid’ah Hasanah

Artikel tulisan edisi Jum’at, 20…

FAIDAH ILMU : “BETAPA KITA TIDAK SADAR AKAN BAHAYA KEBODOHAN”

Sabtu, 11 Januari 2023. Artikel,…